Заповед за обучение в електронна среда

ИСКАМ ДА УЧА В ПГТ “Д-Р ВАСИЛ БЕРОН"
Игра за седмокласници и техните родители

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.       
Училището е член на Кеймбридж училищата в България